head_banner

Gaplamak üçin maşyn

 • vacuum skin machine

  vakuum deri maşyn

  Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa diňe bir gaplama materialyny däl, eýsem wakuum gaplaýyş maşynyny hem üpjün edýär .Termoforming vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum gaplaýyş enjamy ýaly dürli gaplama materiallary üçin amatly dürli gaplaýyş maşynyny size hödürläp bileris. , vakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, deri vakuum gaplaýyş enjamy, suw geçirmeýän gaplaýyş enjamy, ýylylygy gysýan maşyn, guty görnüşli kondisioner gaplamasy.

  Boýanyň SKIN WAKUUM GATNAŞYK MAZINASY giň ulanylyş artykmaçlyklaryna eýedir.Gabat gelýän filmler PE filmi ýa-da PE / EVOH / PE filmi .Gaplaýan önümiňiziň has gowy görünmeginiň artykmaçlygy bilen gaplamagyň täze görnüşi .Bir näzik iýmit önümi üçin laýyk ýa-da päsgelçilik gerek däl bolsa PE filmini ulanyp bilersiňiz tozana garşy .Bu transport wagtynda önümiňizi gorap biler.

 • vacuum chamber machine

  vakuum kamerasy

  Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa diňe bir gaplama materialyny däl, eýsem vakuum gaplaýyş maşynyny hem üpjün edýär .Biz wakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, dört hatar vakuum gaplaýyş enjamy ýaly dürli vakuum kamera gaplaýyş maşynyny üpjün edip bileris, Awtomatiki swing örtügi wakuum gaplaýyş enjamy, goşa möhürleýji tozan vakuum gaplaýyş enjamy, togalanýan vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum kamera gaplaýyş enjamy.

  Bu kiçijik vakuum kamerasynyň gaplaýyş maşynynda kiçi zawod, gözleg instituty, laboratoriýa üçin amatly diňe bir iş otagy bar ... .. Pes energiýa sarp etmegiň artykmaçlygy we ulanmak üçin amatly.Bu enjam dürli haltalar üçin ulanylyp bilner, mysal üçin tekiz vakuum haltalary, nagyşlanan vakuum haltalary, fermuar haltalary, halta durmak we ş.m.

 • thermoforming machine

  termoforming enjamy

  Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa size diňe gaplama materialyny däl, eýsem vakuum gaplaýyş maşynyny hem hödürleýär.

  Toplumlaýyn gaplama çözgütleri bilen üpjün ediji boluň, biz diňe bir müşderilerimiziň maýa goýumlaryna we iş çykdajylaryna däl, eýsem ajaýyp gaplama netijelerine hem üns berýäris.

  Termoforming vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum gaplaýyş enjamy, vakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, deri wakuum gaplaýyş enjamy, suw geçirmeýän gaplaýyş enjamy, ýylylygy gysýan maşyn, guty görnüşli kondisioner gaplamak ýaly dürli gaplama materiallary üçin amatly dürli gaplaýyş maşynyny size hödürläp bileris. .

 • Heat shrink machine

  Atylylygy gysýan maşyn

  Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa diňe bir gaplama materialyny däl, eýsem wakuum gaplaýyş maşynyny hem üpjün edýär .Termoforming vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum gaplaýyş enjamy ýaly dürli gaplama materiallary üçin amatly dürli gaplaýyş maşynyny size hödürläp bileris. , vakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, deri vakuum gaplaýyş enjamy, suw geçirmeýän gaplaýyş enjamy, ýylylygy gysýan maşyn, guty görnüşli kondisioner gaplamasy.