boya-1
boya-2
boya-3
BANNER-14

önüm

Gaplaýyş maşynlary we gaplaýyş materiallary

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

näme edýäris

Şondan bäri wakuum möhürleýji halta we rulon öndürip başladyk2002bilen köp20 ýyl iş tejribesiykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin.

Wakuum halta ýyllyk kuwwaty bolan başga bir gyzgyn satuw önümidir5000 tonna.

Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirýän we emele getirmeýän, ýapgyly film, sumka we filmler, VFFS, HFFS.

Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz barada iň soňky maglumat.

Gollanma üçin basyň
 • The company introduces a large number of talents, researches projects and is responsible for customers

  işgärler

  Kompaniýa köp sanly zehin bilen tanyşdyrýar, taslamalary gözleýär we müşderiler üçin jogapkärdir

 • Professional research project team for different customer needs

  Gözleg

  Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin hünär gözleg taslamasy topary

 • New technology transformation mode,research high quality products

  tehnologiýasy

  Täze tehnologiýany özgertmek tertibi, ýokary hilli önümleri gözlemek

amaly

Azyk senagaty we azyk däl senagat

 • 2018 2018

  Döredilen wagt

 • 55 55

  Countryurdy örtýär

 • 20+ 20+

  Gözleg topary

 • 7*24 7 * 24

  Hyzmat wagty

habarlar

Kompaniýa we senagat täzelikleri

Habar merkezi

Ine, kompaniýanyň iň soňky maglumatlary, pudagyň ugurlary

Iýmit näçe gün bolup biler ...

Häzirki wagtda söwda merkezine vakuum gaplanan haltalaryň köpüsinde köp iýmit taparys, gaplamagyň bu görnüşi ...
has köp >>

Howany c ulanmagyň çäreleri ...

Yapylan howa sütün haltasynyň gorag täsiri hakykatdanam gowy, ýöne bir kemçiligi hem bar, ýagny öndürýär ...
has köp >>

Şeýle iýmit gaplamasy hem ...

Bodyokary barýerli wakuum gaplamasy, wakuum ýagdaýynda, aç-açan film bilen tarelkanyň arasynda möhürlener.Bu ...
has köp >>

Şahadatnamalar

Iýmit howpsuzlygy üçin berk gözegçilik

 • pp (7)
 • pp (1)
 • pp (2)
 • pp (3)
 • pp (4)
 • pp (5)
 • pp (6)